Federationen är här

Federationen är här

Spread the love

Federationen är här april 2020

Jag hälsar på min mormor Evelina, som nu är stationerad på ett rymdskepp från Plejaderna. De kretsar runt Jorden. Hon är tillfälligt off duty och kunde ta emot mig. Det är fullt med skepp runt Jorden, de ligger sida vid sida och skepp ligger bakom dem också. Medan vi pratar kommer hennes befälhavare, vi blir presenterade för varandra och sedan säger han att han har fått meddelande om att jag ska ta emot ett budskap. Så här var budskapet:

 

Hälsad vare du jordbo, inkarnerad som Lena, i denna kritiska tidpunkt i er planets och er ras’ utveckling. Jag är Omni, kommunikationsansvarig vid Federationens högsta råd vid Centralsolen i vårt Universum.

Vi, Federationen, vill gratulera alla er människor som befinner er i en fysisk kropp på er makalösa planet vid detta tillfälle. Ni kommer att få uppleva den största förändring på extremt kort tid som någonsin har skett och kommer att ske någonstans, någon gång. Just er planet kommer nu att ta ett stort kliv upp i frekvens och alla varelser på Jorden kommer tyvärr inte att klara omvälvningen men väldigt många av er kommer att göra det. Frekvensen ökar snabbt och ni som har förberett era fysiska kroppar kommer att klara det. Övriga kommer att lämna sina fysiska kroppar och återfödas någon annanstans i vårt universum för att fortsätta sin utveckling där.

Alla ni som valt att inkarnera och hjälpa till med uppstigningen kommer nu verkligen att gå all-in för den uppgift ni valde att göra när ni inkarnerade. Alla är ni hållare av ljus och frekvens, kallas därför ljusarbetare, men en del av er har andra uppgifter också. Det kan t ex vara att samordna era krafter, kanalisera den samordnade kraften till ett specifikt mål, hjälpa ljusarbetare att vara på rätt plats vid rätt tillfälle eller något annat.

Ni har alla stark intuition och känner så väl var ni bör vara vid ett visst tillfälle. Ibland tvingas ni vara på ett visst ställe genom omständigheter utanför er kontroll men det är precis som det ska vara.

Federationen, eller Alliansen, har representanter från alla stjärnsystem och raser, som ingår i Federationen, just nu placerade runt Jorden. De har rest i dimensioner, via portaler och förenats hos er för att vara med om er uppstigning. Du kände av det här tidigt, Lena, det är därför du får det här meddelandet för att vidarebefordra det till ljusarbetare Jorden runt. Federationsskeppen är placerade tätt runt er planet för att observera och dokumentera händelsen, finnas till hands om assistans behövs och stoppa andra stjärnsystem från att störa processen. Om skepp av någon anledning faller ur finns skepp som tar deras plats. Alla skepp på första parkett har bildat samma mönster som det nu helade gridset runt er planet har, som en Livets Blomma.

De världshändelser som utspelar sig är en viktig del i helheten av processen som pågår nu. Allt måste ske samtidigt. Samhällsordning, ekonomi, hälsa, medvetande…allt hänger samman med frekvens. Om frekvensen ökar kraftigt, vilket den gör nu, faller allt som inte håller i den ökade frekvensen. Det kan kännas som om tiden rusar framåt väldigt snabbt inom vissa områden men inte på andra. Var inte oroliga, det är precis som det ska vara. Det är precis så det ska vara.

Fokusera på era uppgifter, var vid gott mod, oavsett vad som händer.
Det kan kännas förvirrande ibland och kanske någon undrar om de håller på att förlora förståndet. Men minns att fast det är en svår situation, många saker händer både med Moder Jord och på individuellt plan, så är det på det på det stora hela nödvändigt. De individer som på något sätt lämnar sin kropp har själva valt det.

Kom ihåg att ni är inte ensamma i er svåra men ändå så fantastiska tid. Vår Skapare är närvarande via Änglar, Kristus, uppstigna Mästare och Federationen och Ashtar Command (Federationens elitstyrka) finns hos er. De och Stjärnfolk från Plejaderna, Sirius, Lyran, Vega, Arcturius och många fler kommer att se till att en ny Jord och en ny gryning med mycket större potential för att skapa ett paradis på Jorden sker inom kort.

Med stor kärlek hälsar jag er välkomna in i högre dimensioners gemenskap runt om i vårt Universum. Här tar jag farväl för den här gången. Jag är Omni, kommunikationsansvarig för Federationsrådet vid vårt Universums Centralsol.

Kärleksfullt nedtecknad och förmedlat av Lena Maria Ellingsson 18 april 2020

 

 

 

 

Efter det här meddelandet har jag fått till mig att klargöra att Federationen kommer bara att agera om det verkligen behövs. Vi på Jorden ska själva göra uppstigningen, utan inblandning av andra. De skulle kunna agera om t ex någon försöker starta ett kärnvapenkrig. Vi ska inte ha något sådant nu, den tiden är passé.

Önskar du kontakt med mig når du mig lättast via epost: lena.ellingsson@lenaellingsson.se
Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: The Inner Source
Gilla min sida på facebook: Lena Maria Ellingsson – The Peaceful Warrior
Följ mig på instagram: @lifecoachlena
Folj mig på instagram: @lenamariaellingsson


Spread the love