Djup rening av trauman kollektivt och individuellt

Spread the love

Hela Jorden genomgår en djup rening av trauman kollektivt och individuellt. Allt och alla på Jorden genomgår den här processen i och med frekvenshöjningarna.

Det gamla samhällsmönstret kollapsar, det onda tappar taget och vi människor ska gå från 2 st till 12 st aktiva dna-strängar. Det är tufft, så tufft, men nödvändigt.

 

Vårt solsystem

Vårt solsystem rör sig genom Vintergatan och ett varv runt Centralsolen tar omkring 230 miljoner år. Alla stjärnor vi ser tillhör Vintergatan och stjärnsystemen i vår närhet befinner sig nu i en speciell position i förhållande till Centralsolen. Det här ökar frekvensen från Centralsolen men också mellan de olika stjärnsystemen. Via vår Sol kommer de höjda frekvenserna in och Solens strålning förändras, frekvensen höjs och påverkar Jorden och alla himlakroppar i vårt solsystem.

Moder Jord

Moder Jord har exploaterats hårt de senaste 200 åren och det har accelererat betydligt under vår livstid. Obalanserna ökar och hon börjar nu säga ifrån och behöver ”skaka i sina grundvalar” för att återställa balansen. Det innebär jordbävningar, översvämningar, jordskred och liknande. Nu när frekvenserna ökar får Moder Jord mer kraft att balansera upp sig. Moder Jord har i flera tusen år hållit samma frekvens: 7,83 Hz men nu har den ökat. Schumann-frekvensen mäter Jordens frekvens och vi har sett hur den ständigt har ökat sedan 1980-talet och är nu väldigt intensiv.

 

Mänskligheten

Mänskligheten är mycket gammal och har genomgått flera förändringar genom tiderna. Från början ”såddes” vi här (av en grupp som kallas The Seeders, ungefär Frösättarna på svenska, de är multidimensionella) genom att minst 22 olika raser runt om i Galaxen förenade sina dna och skapade det mänskliga dna:t. Vi har därigenom många släktingar där ute, många av dem är här just nu för att hjälpa oss i det här kritiska skedet i historien.

Men andra har blandat sig i vårt dna, vår mänskliga historia. För att göra en lång historia kort, och ta det som har betydelse för det som händer just nu, dök reptiler upp och började att modifiera oss. Det har eskalerat de senaste femtio åren och det här blev ohållbart. Om inte våra stjärnfamiljer kom till vår räddning skulle mänskligheten ha upphört som ras.

Våra stjärnfamiljer

Flera av våra stjärnfamiljer (bl a från Sirius, Plejaderna, Andromeda osv) är förenade i en galaktisk förening som kallas Galaktiska Federationen av Världar (Galactic Federation of Worlds). De håller sig uppdaterade om vad som händer i vår galax och hjälper olika raser och planeter ifall utomstående blandar sig i. När oroligheter sker på en planet mellan invånarna blandar de sig inte i, det är interna angelägenheter. Det här är deras viktigaste regel som de följer (Prime Directive). Galaktiska Federationen blev kontaktad av Frösättarna som såg vad som hände på Jorden och den stora risken att det spred sig till andra planeter. En plan tog form, de kontaktade en grupp på Jorden och Jordalliansen (Earth Alliance) skapades. De har jobbat intensivt i flera år nu och jag kan med glädje säga att alla reptiler och utomjordingar, som ställt till med en hel del ofog, nu är bortjagade från solsystemet eller är döda. Nu håller det på att ske en rensning av de onda människor som jobbade tillsammans med reptilerna. De onda människorna kallas ofta för djupa staten eller kabalen och de har funnits i flera tusen år. De har gjort så mycket hemskt i världen och det värsta är nog kidnappning av barn och människosmuggling. Galaktiska Federationen har bistått oss i vår kamp och hjälper oss nu att bygga upp ett försvar ifall reptilerna skulle få för sig att försöka komma tillbaka. De kommer också att hjälpa oss förfina teknik för transport, energi, medicinskt bruk (t ex med beds) som funnits länge men som har bara varit tillgängliga för vissa få utvalda.

Rening av vårt dna – kollektivt

Den höjda frekvensen på Jorden har medfört att vi behöver transformera oss själva för att kunna vara kvar här. Allt lågfrekvent, begravt i vårt dna måste nu lösgöras och komma upp till ytan. Först då kan det rensas bort. Moder Jord och Universum försöker underlätta för oss genom att ge oss hjälp med frekvenshöjningar i olika doser med chans till vila och anpassning mellan, en nu är frekvenshöjningen mycket mer intensiv med nästan ingen vila mellan. Det kräver hel del av oss både kollektivt och individuellt. Kollektivt har vi flera trauman, ett är undergången av Atlantis. Många som lever nu var inkarnerade på Atlantis och upplevde katastrofen. Det lagrades i vård dna. Vi möts just nu av mycket som påminner oss om katastrof och död: drömmar, nyheter, sjukdomar, böcker, filmer osv. Nu behöver vi rensa bort det, göra plats för det nya. Traumat från Atlantis undergång tar stor plats och hindrar den fysiska kroppens transformation. Ljusarbetare är personer som har åtagit sig att lösgöra trauman och låga frekvenser från det kollektiva medvetandet. Jag har personligen vaknat på nätterna i panik, till synes helt utan anledning, och det har tagit ett tag att inse att jag har jobbat i det kollektiva medvetandet för att lösgöra trauman.

Rening av vårt dna – individuellt

Det här är ett mycket viktigt jobb. Det är många egna tidigare liv och flera generationers sår och trauman som ska rensas. Det är kanske inte så konstigt att depressioner och andra psykiska problem ökat de senaste 50 åren, det är inte bara frekvenshöjningen och det omänskliga samhället utan även arbetet med att rena och transformera dna som är orsaken. Inga antidepressiva mediciner hjälper, det här är något vi som människa behöver gå igenom för att kunna gå in i den nya tiden. Låt det ske, notera det som kommer upp men gå inte in i det. Det är gammalt, det handlar inte om nuet utan om det förgångna. Genom att hjälpas åt, ha förståelse och prata kring det hela kommer vi långt. Naturen är också mycket helande, ofta en bortglömd resurs. Det är dags vi minns vilka hjälpmedel vi har tillgängliga sedan urminnes tider.

Samhällskollaps

Vårt samhälle är på väg till en stor kollaps. Den är byggd för lägre frekvenser och klarar inte högre än 3D. Nu när vi gått in i 4D kollapsar samhällsstrukturen bit för bit och vi blir så medvetna om vad som inte fungerar. Allt dolt, som inte är till mänsklighetens och Moder Jords bästa, blir synligt och vi är många som förfäras över allt som skett bakom kulisserna, allt för makt och pengar. Många av de människor som sysslat med hemskheterna har blivit lurade eller hotade av djupa staten. En liten grupp, ledarna inom djupa staten, har levt i det här i generationer, de vet inte av något annat och de kommer att streta emot in i det längsta, de tänker inte ge upp. Men de har inte en chans.

Astrologiskt

Vi är på väg in i Vattumannens tidsålder och den handlar om att se till att allt fungerar som det ska. Det som inte fungerar måste förändras, så fort som möjligt och gärna på ett helt nytt sätt. Det passar bra för vi är på väg in i en ny tid där vi ska återförenas med våra stjärnfamiljer och leva mer i samklang med Moder Jord och Universum. Det kan kännas ovant och lite skrämmande för det liv vi kommer att leva framöver kommer att bygga på frihet och självbestämmande, vi kommer att bo i mindre samhällen av både miljö- och humanistiska skäl och tekniken kommer att få en helt annan plats i våra liv.
Nu när jag skriver det här är vi i maj 2022 och vi har just upplevt två eklipser – en solförmörkelse 30 april och en månförmörkelse 16 maj – båda i stjärntecknen Oxen och Skorpionen. Månen och Solen var dessutom under månförmörkelsen i konjunktion – befann sig på samma ställe – med Södra och Norra Månnoden och de handlar om det förflutna respektive framtiden. Tidigare liv har aldrig varit mer aktuellt än vad det är nu. Många av oss minns tidigare liv – både på Jorden och på andra planeter – och hittat orsaker till problem i det här livet. Nu genomgår vi det här alltihop, tillsammans, när vi ska kollektivt rena och rensa vårt dna från tidigare trauman. Då är det inte konstigt om vi har problem med sömnen, har yrsel och magbesvär. De individuella och kollektiva trauma-arbeten vi gör är stora, viktiga och fantastiska jobb.

Det finns bara en väg. Framåt

Vi kommer inte undan, vi måste genom det här. Men vi kommer att klara det som mänsklighet och vi får mycket hjälp av våra stjärnfamiljer. Inte alla kommer att orka igenom det här och vissa kommer att välja att lämna sin fysiska kropp genom olycka eller sjukdom. En del valde redan innan de föddes att de skulle gå vidare under den här intensiva perioden, delvis för att lära sina medmänniskor något. Ju mer vi går in i den nya tiden inser vi att det finns ingen död, bara transformation, för själen är evig och den fysiska kroppen är ”bara” en tillfällig upplevelseperiod. Våra kära lämnar sin fysiska kropp men kommer för alltid att finnas och är ofta hos oss. Ett människoliv är för själen bara en kort stund i evigheten så ta till vara varje stund, njut av alla glädjeämnen och fokusera inte på det negativa.

Egentligen, det enda som finns är kärlek.

 

Kontaktuppgifter

Du når mig lättast på e-post: lena.ellingsson@lenaellingsson.se
Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: The Inner Source
Gilla min sida på facebook: Lena Maria Ellingsson – The Peaceful Warrior
Följ mig på instagram: lifecoachlena
Följ mig på instagram: lenamariaellingsson
Jag finns på Telegram: The Peaceful Warrior


Spread the love