Det gudomligt feminina och det gudomligt maskulina

Spread the love

Det gudomligt feminina och det gudomligt maskulina är på väg tillbaka till sin rätta form.

Tiden är inne. Även astrologiskt visar det att energierna är nu det rätta för att de ska kunna återkomma. Under våren 2021 fick jag veta att det gudomligt manliga och det gudomligt feminina genomgår nu en kraftfull rening och förening, en gång för alla. Det gudomligt maskulina och det gudomligt feminina har haft det väldigt tungt sedan Atlantis fall. Nu i uppstigningen kommer det för alltid att förändras. Till det bättre. De kommer att återförenas.

 

Under 2021 börjar transformationen och under 2022 kommer det att bli mycket påtagligt, i det yttre som i det inre. Vi genomgår inre transformationer var och en av oss, på flera plan.

När mänskligheten föll i frekvens, från 5D till 3D när Atlantis föll, separerades det gudomligt maskulina och det gudomligt feminina. De tappade sin naturliga kontakt och det onda såg sin chans. Den försökte förföra båda för att hindra att de kunde utvecklas och hitta tillbaka till sin förenande kraft igen. Det gudomligt feminina (hon) föll för ett enkelt knep men ångrade sig genast och lät sig aldrig mer luras av det onda.

Det gudomligt maskulina (han) blev väldigt besviken på det gudomligt feminina och drog sig undan. Han föll för det ondas knep och blev ordentligt fast i dess grepp. För sent upptäckte han det och beslutade då att lära sig allt om det onda för att till slut hitta sätt att bryta sig lös.

 

Tiden gick. Han och hon var tydligt separerade. Hon utvecklades stadigt. Han och det onda såg det och kände avund och hot om makten över mänskligheten. De började förfölja och förtycka henne.

Ofattbara övergrepp skedde genom åren men hon fortsatte trots allt att utvecklas. Till sist närmade hon sig möjligheten att stiga i frekvens, från 3D tillbaka till 5D. Men då kom insikten till henne. Om hon gör det själv kan inte hela mänskligheten följa efter, mänskligheten behöver hjälp och hjälpen innebär han och hon i förening.

 

”Operation rädda honom” började. Med hennes hjälp lyckades han till sist komma ut ur det ondas grepp och glädjen mellan dem var stor. De flydde tillsammans, med det onda efter sig. Till sist insåg de att de måste göra den slutgiltiga föreningen för att rädda mänskligheten, då kunde inte det onda nå dem längre. Men deras offer blev deras fysiska 3D attribut. De var tvungen att lämna bakom sig synen på att hon var underlägsen honom, att han var överlägsen henne. De var tvungen inse att de var lika mycket värda även om de var olika. Det var deras olikheter som gjorde dem lika mycket värda.

Liksom yin och yang består av lika delar av båda och i vardera finns en del av den andra. Hon och han insåg att de med glädje kunde offra de så invanda mönstren för att rädda mänskligheten och det onda såg med skräck när han och hon förenades. Det starka ljuset som skapades vid deras förening förintade det onda och mänskligheten var räddade. De gudomligt maskulina och det gudomligt feminina steg upp i 5D och tog mänskligheten med sig.

Du når mig lättast på e-post: lena.ellingsson@lenaellingsson.se
Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: The Inner Source
Gilla min sida på facebook: Lena Maria Ellingsson – The Peaceful Warrior
Följ mig på instagram: lifecoachlena
Följ mig på instagram: lenamariaellingsson
Jag finns på Telegram: The Peaceful Warrior


Spread the love