Chakraänglar är de Ärkeänglar som står för varje chakra.

ängel2Midsommardagen den 24 juni 2017 fick jag veta att i min behandlingsform Stjärnchakrahealing skulle jag få jobba med en specifik Ärkeängel för varje chakra och jag skulle få träffa varje Ärkeängel som skulle berätta för mig om det chakra som de står för.

Varje chakraängel kommer att publiceras allt eftersom och jag börjar med Ärkeängeln Uriel och Solar Plexus.

Du kan läsa om Ärkeängeln Uriel och Solar Plexus här.

Du kan läsa om Ärkeängeln Gabriel och Sacralchakrat här.

Läs om Ärkeängeln Metatron och Rotchakrat här.

Ärkeängeln Sandalphon och Jordens Stjärna kan du läsa om här.

Läs om Ärkeängeln Raphael och Hjärtchakrat här.

Du kan läsa om Ärkeängeln Jophiel och Glädjepunkten här.

Ärkeängeln Michael och Halschakrat hittar du här.

Läs om Ärkeängeln Indriel och Tredje Ögat här.

Du kan läsa om Ärkeängeln Nathaniel och Kronchakrat här.

Själens Stjärna hittar du här.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.