Uppstigna Mästare

Spread the love

Uppstigna Mästare och Profeter

Saint-Germain hittar du här
Uppstigen Mästare av 7:e strålen och profet för Vattumannens tidsålder tillsammans med Lady Portia

Lady Portia hittar du här

Serapis Bey hittar du här

Lord Ashtar hittar du här

Jesus Sananda hittar du här

Kuan Yin, Quan Yin hittar du här

Kuthumi hittar du här

El Morya hittar du här

Lord Lanto hittar du här

Paul Venetianen hittar du här

Hiarion hittar du här

Lady Master Nada hittar du här

Maha Chohan hittar du här

Osiris och Isis hittar du här

Pallas Athena hittar du här

Djwal Khul, tibetanen, hittar du här

Jungfru Maria hittar du här

Mechizedek hittar du här

Maitreya hittar du här

Lao-Tsu, Lao Tze, hittar du här

Buddha hittar du här

Sanat Kumar och Venus hittar du här


Spread the love