Änglar

Spread the love

Änglar för mig är både fysiska och ickefysiska.

De fysiska änglarna är medmänniskor som hjälper oss och de kan ha inkarnerat i en fysisk kropp för att leva ett helt fysiskt liv eller tillfälligt gått ner i en fysisk kropp för ett visst ändamål

AngelLove300Men det är väl de icke-fysiska änglarna de flesta av oss tänker på när vi pratar om änglar.

Min uppfattning är att det finns otroligt många änglar och vi har alla skyddsänglar, minst en var. Vissa tidpunkter i livet kan vi ha flera och speciellt våghalsiga personer kan ha flera jämnt.

Jag ser det som om att vi alla kan be änglarna om hjälp och de vill väldigt gärna hjälpa till. Vi har inkarnerat på Jorden med en fri vilja och änglarna får inte agera utan att ha blivit inbjudna, dvs att vi har bett om hjälp.

 

3532e651457ef21db4f50e21217Alla kan få hjälp. Det står en massa änglar arbetslösa kring vår jord och väntar på arbete. De blir glada när de får rycka in. Ibland kan det verka som om det inte händer något eller att det går så sakta men det kan bero på att vissa saker tar tid eller att något måste inträffa först innan det vi ber om kan infrias.

När jag forskade om änglar verkar det som om att det finns tre grupper, eller körer, av änglar.
Den högsta gruppen heter Den Högsta eller Den Innersta och består av kör 1: Serafer, kör 2: Keruber och kör 3: Troner.
Den andra gruppen heter Den Mittersta och består av kör 4: Herradömena, kör 5: Krafterna och kör 6: Makterna. Namnen på kör 5 och kör 6 kan vara omvänt i vissa skrifter.
Den tredje gruppen heter Den Nedersta och består av kör 7: De Övervakande Cheferna, kör 8: Ärkeänglar och kör 9: Änglar.

Den Högsta Gruppen
serafKör 1 Serafer
De här sägs vara den högsta rangen av Guds tjänare i Änglaskaran och anses ha sex par vingar och fyra huvuden – ett örnhuvud, ett tjurhuvud, ett lejonhuvud och ett människoansikte. De ska bestå av rent ljus och vara änglar av kärlek, ljus och eld. De skyddar den allra heligaste nivån från negativ energi och kan lysa så starkt att människor sällan ser dem. De beskyddar mänskliga och planetorsaker. Exempel på Serafer är Michael, Metatron och Uriel.

 

Archangel GabrielKör 2 Keruber
Keruberna sägs vara änglar för harmoni och visdom, de vaktar ljuset och stjärnorna. De kanaliserar positiv energi från den högsta nivån och ska vara obegränsade inom kärlek och kunskap. De kan arbeta som skyddsänglar och de kan vakta religiösa tempel. De ger gudomligt skydd, kunskap och visdom. Exempel på Keruber är St Gabriel, St Raphael och Zophiel.

 

 

TronerKör 3 Troner
Tronerna sägs vara änglar för rättvisa och vilja. De är kända för att ha många ögon och de kan skapa, skicka och samla positiv energi. De beskyddar förhållanden och planetära frågor. Exempel på Troner är Orifiel, Japhakiel och Raziel.

 

 

Den Mittersta Gruppen
dominionsKör 4 Herradömena
Herradömena sägs vara intuitionens och visdomens änglar och kan vara gudomliga ledare. De kan kombinera det andliga med det materiella och se till att lagen om orsak och verkan fungerar. De ser till att justeringar görs när inte kyrkor, politiker och andra ledare gör det högsta bästa för mänskligheten. De finns och beskyddar när du mediterar, när det ska ske skiljedomar och förmedlas gudomlig visdom. Exempel på Herradömen är Zadkiel, Muriel och Zacharel.

virtuesKör 5 Krafterna (Virtues)
Krafterna är änglarna för framgång och val. De är kända som “mirakelänglarna” och kan sända andlig energi till den kollektiva mänsklighetens medvetande. De kan hjälpa de som försöker förändra och passera gränser för vad som kallas “omöjligt”. De älskar kärleksfulla och positiva människor som försöker hjälpa, upplysa och leda andra i harmonins riktning. De beskyddar genom att ge healing genom energierna från och genom medvetandena från elementen jord, luft, eld och vatten. Exempel på änglar från Krafterna är Michael, Haniel och St Gabriel.

 

powersKör 6 Makterna (Powers)
Makterna sägs vara änglar för utrymme och form samt hålla reda på mänsklighetens historia. De kan organisera världens religioner och hålla ordning på rättvisa och kaos. De meddelar om någon försöker skada dig. De beskyddar genom gudomligt skydd och hjälper till med försvar. Exempel på änglar från Makterna är St Raphael, Camael och Verchiel.

Den Nedersta Gruppen
principalitiesKör 7 De Övervakande Cheferna
De Övervakande Cheferna sägs vara änglar av tid och personlighet. De beskyddar kontinenter, länder, städer och större grupper. De kan arbeta för globala reformer och kanalisera positiv energi. De är beskyddare av politik och religion samt utrotningshotade djur, ledarskap, mänskliga rättigheter och arbetar för att minska diskriminering. Exempel på änglar i kören De Övervakande Cheferna är Uriel, Michael, St Gabriel och St Raphael.

 

 

Archangel MichaelKör 8 Ärkeänglarna
Ärkeänglarna sägs vara änglar av eld och de kan bestämma en hel del. De kan ingå i flera nivåer och flera körer i änglahierarkin. Det här är en grupp änglar som gillar mänsklig kontakt och de beskyddar det som är deras egen specialitet. Exempel på Ärkeänglar är Michael, St Raphael, Uriel, St Gabriel, Raguel, Ariel, Metatron och Sandalphon. De två sista lär vara de enda Ärkeänglar som inkarnerat i en fysisk kropp. Metatron lär ha varit en vis man vid namn Enok och Sandalphon lär ha varit profeten Elias. Läs mer om Ärkeänglar här.

 

angels1Kör 9 Änglarna
Här är de “vanliga” änglarna som finns i otroligt stort antal. De sägs vara de änglar som kommer med meddelanden, beskyddar naturen och tilldelas människor för att agera som skyddsängel. Som skyddsängel kan de komma från vilket nivå och vilken kör som helst. Änglarna kan delta i mänskliga och fysiska manifestationer, kanalisera det gudomliga till människan och se till att ett behov som bes om inte får störa. De kan kommunicera med vilken annan ängel som helst. De beskyddar förändring, födelse och död samt jobbar med försvar och skydd. Exempel på Änglar är svårt att ge då de är så otroligt många.

Sedan har vi profeter och uppstigna mästare. Det berättar jag mer om här.


Spread the love