Avancerad multidimensionell Stjärnchakrahealing

colorful-w800Avancerad Stjärnchakrahealing är en Stjärnchakrahealing som framförallt fokuserar på att

+ avlägsna begränsande initieringar
+ avlägsna främmande entiteter
+ avlägsna chip och andra implantat
+ soul retrieval – själsläkning och återkallelse av saknade själsdelar
+ healing

Allt som sker, vad som upptäcks, hur det tas om hand samt alla budskap redovisas för dig muntligt efter behandlingen.

Behandlingen består av två behandlingstillfällen som är ca 2 timmar vardera. Den uppföljande behandlingen bör ske 4-6 veckor efter den första.

Personligt möte för Avancerad multidimensionell Stjärnchakrahealing 6500 SEK

Distansbehandling 5000 SEK

Du når mig lättast via e-post: lena.ellingsson@lenaellingsson.se
Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: The Inner Source
Följ mig på Instagram: @lifecoachlena

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.