Auratransformation är den nya tidens gissel för den ger illusionen av något annat

Det här är min uppfattning efter vad jag själv gått igenom samt erfarenheterna jag fått när jag behandlat mina klienter.

punch-water800Efter mitt blogginläggMin väg in i, genom och ut ur auratransformationen” har det hänt otroligt mycket i mitt liv. Både privat, hälsomässigt och arbetsmässigt. Jag har också fått enorma insikter i vad auratransformation, i fortsättningen kallad at, är för något och hur det påverkar vårt energisystem.

Jag vill börja med att säga att efter jag låtit avlägsna min at och jobbat 15 månader med att avlägsna at på klienter har jag ändrat uppfattning om at. At är ett gissel och har i princip inga fördelar som jag skrev om i mitt förra blogginlägg. Ok, du blir kanske mer medveten om dig själv, och dina egna energier men den erfarenheten är dyrköpt, mycket dyrköpt, speciellt hälsomässigt.

Mina erfarenheter
Första tiden efter min at var borttagen mådde jag fantastiskt bra, jag hade åter kontakt med mitt andliga team och jag hade fått tillgång till en underbar behandlingsteknik, Stjärnchakrahealing, som är så kraftfull att den kan avlägsna at. De första fem månaderna avlägsnade jag fler at än jag gjorde som auraförmedlare under sex år.

wire-1869729_1920w800Vad jag upptäckte under mitt arbete med att avlägsna at var att energisystemet var skadat på olika sätt. Problemen satt på samma ställe hos alla men yttrade sig på olika sätt. En naturlig aura är flexibel beroende på situation – hälsomässigt, humörmässigt och miljömässigt. Precis som den ska vara och som den är skapad. Vid en at skapas en balanskropp och för att den ska stanna kvar måste den förankras. Det sker genom att våldföra sig på och skada ett eller flera chakra. Efteråt kan inte chakrat fungera normalt och det påverkar kontakten till och energiflödet mellan chakrana vilket i sin tur påverkar andra chakran. Kontakten med Moder Jord och ditt Överjag kapas vilket gör att du förlorar jordningen och en del av din själ bryts loss.

wall800Är du överkänslig, som jag, är du en av de största målgrupperna för dem som gör reklam för at. De påstår att du blir jordad, din egen herre och har lättare att säga “nej”. Då at:n är etablerad tappar du kontakten med din naturliga jordning, du blir instängd i ett ”akvarium” eller ”växthus”. Du blir avskärmad från omgivningen och blir därmed mycket mer medveten om din egen energi utan att bli distraherad av omgivningen. Överkänsliga är ju av naturen mycket mer fokuserade på omgivningen än på sig själva så därför kan den första tiden i en at kännas väldigt positiv. Det är det här som gör att du vid en at invaggas i en illusion att du är mer jordad och mer skyddad från andras energier. Ja, andras energier når dig inte lika lätt, bara den teknik som at bygger på, samtidigt som dina energier inte når ut till andra. Du har med andra ord en mur omkring dig och är avskärmad från omgivningen.

När kontakten med ditt Överjag bryts försvinner en del av din själ. Du förlorar också kontakten med det andliga. Du får höra att du inte ska ha kontakt med andliga väsen då de kan styra dig, att det här är bra för du ska bli herre över dina egna energier. Men vad som egentligen händer är att du delas. Ditt andliga jag delas från ditt fysiska jag och du blir skadad energimässigt. Du har i grunden både en andlig och en fysisk del, att dela på det här innebär att du blir stympad.

mushroom-187077_1920-w800Ju längre tid man har en at desto större påverkan sker på det fysiska planet och det är lätt att ett beroende av balanseringar via auraförmedlare skapas. När at:n avlägsnas är det dessutom mycket viktigt att få bort allt för att inte riskera att det blir en ”återväxt” av vissa blockeringar, vilket jag har egna personliga erfarenheter av.

Ett halvår efter att min at avlägsnats fick jag stora ryggproblem med kramper som påverkade andningen. Det här gjorde att jag stundtals hade svårt att jobba och möta den stora efterfrågan av att avlägsna at. All min energi försvann, jag fick mer och mer fysiska besvär och till slut hade jag inflammation i alla muskler och leder med värk dygnet runt. Tack vare en fantastisk terapeut, Shivani Hjertestrand som har mångårig kunskap och erfarenhet av hälsa, fick jag mycket hjälp för mina muskler och leder samt tips och råd hur jag läker inflammationen i min kropp.

Mitt i all behandling kom det sig att jag hamnade på en kurs i Intuitiv Multidimensionell healing med Eleonor Amora Marklund i månadsskiftet augusti-september 2018. Under kursen fick jag många fantastiska verktyg att utöka min Stjärnchakrahealing med men det som verkligen berörde mig på djupet var hur de andra kursdeltagarna upplevde mitt energisystem. De hade ingen egen erfarenhet av at och hittade en hel del rester från at:n, framförallt i ryggen men också i mitt blod. När de hade tagit bort det försvann det mesta av min värk. Sedan fortsatte de med att göra en själsläkning. Jag kände direkt när jag blev hel och jag blev så berörd att jag började gråta. Jag grät av lycka att ha blivit hel igen men också av sorg över att ha varit åtskild från mig själv i sju år. Själsfragmentet som hade varit borta var nu tillbaka och jag kan lova att det känns underbart att bli hel igen. Efter hemkomsten från kursen behandlade jag min man, rensade bort resterna han hade från at:n samt gjorde en själsläkning vilket gör att han också känner sig hel idag. Gissa om vi njuter av livet numera.

Vad är det som händer vid en at?

Nummer1-800Genom att skriva på ett kontrakt före at:n avsäger du dig din egen rätt till ditt eget energisystem. Det som gör Jorden så unik är att här finns den egna fria viljan. När du skriver på kontraktet avsäger du dig din fria vilja. Vilken annan behandling har sådana bestämmelser? Om du behöver en operation, ber läkaren dig att skriva under att du bär hela ansvaret för behandlingen? Något att tänka på.

Nummer2-800Du tappar kontakten med Moder Jord. Det som känns så grundande och stadigt är inte ökad kontakt med Moder Jord utan en effekt av att din egen energi känns så påtaglig. Att du blir mer jordad är alltså en illusion.

 

Nummer3--800Du tappar kontakten med ditt Överjag. När du skiljs från din andliga del blir du fragmenterad, stympad. Du förlorar också möjligheten att på ett sunt sätt utveckla dig andligen.

 

Nummer4-800Ju längre du har din at, desto mer etablerar den sig i ditt fysiska system och blockerar dina normala kroppsfunktioner vilket kan få en hel del tråkiga följder.

 

 

Nummer5-800Det är svårt, men inte omöjligt, att avlägsna och reparera skadorna efter en at. Risken är dock att något blir kvar och då blir det ”återväxt” vilket påverkar ditt system negativt.

 


Personlig utveckling

Personlig utveckling för mig är personlig. Den inbegriper inte andras manipulering av det egna energisystemet. Healing ska vara ett sätt att städa, reparera och uppgradera det EGNA systemet, inte vara en scen för andras experiment. Jag är väldigt mån om att ta fram det egna och personliga i mina klienter och förstärka det för att de själva ska kunna ta befälet i sitt eget liv, oavsett om jag jobbar med vägledning eller Stjärnchakrahealing. Jag anser att Jordens regel nummer ett – den fria viljan – åsidosätts å det grövsta i samband med att en at utförs. Det är inte etiskt försvarbart. Vad är agendan här? Hindra mänsklighetens uppstigning? Jag bara undrar…

Numera har jag infört Avancerad Stjärnchakrahealing för borttagning av auratransformation och andra begränsande initieringar. Den innebär att förutom själva behandlingen, där borttagandet och själsläkningen sker, ingår alltid en uppföljande behandling efter några veckor för att riktigt säkerställa att allt är borta.

Vill du komma i kontakt med mig når du mig lättast via epost: lena.ellingsson@lenaellingsson.se

Jag finns på facebook: Lena Ellingsson
Gilla min sida på facebook: The Inner Source
Följ mig på instagram: @lifecoachlena

Tagged with →  
Share →

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.